ΦΕΚ 395/Β/27.02.2004 – Νομοθεσία Σχετικά με τα Συπληρώματα Διατροφής

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Υ1/ΓΠ127962/04

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 395/Β/27.02.2004

Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική ΟΔ/2002/46ΕΚ «σχετικά με τα συμπληρώματα Διατροφής»

id: 171

Κατεβάστε εδώ το αρχείο