ΦΕΚ 3/Α/11.01.83 – Ίδρυση, οργάνωση & αρμοδιότητες του ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 1316/1983 3/Α/11.01.83  Ίδρυση, οργάνωση & αρμοδιότητες του ΕΟΦ της ΕΦ της ΚΦ & τροποποίηση & συμπλήρωση της φαρμακευτικής νομοθεσίας & άλλες διατάξεις