ΦΕΚ 4011/Β/18.09.2020 – ΝΕΑ ΚΥΑ: Προσδιορισμός των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 37095/1436 4011/Β/18.09.2020 Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161)