ΦΕΚ 416/B/23.02.2012 – Εκχώρηση & Συμψηφισμός Απαιτήσεων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.42000/1243/228

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 416/B/23.02.2012

Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ

id: 255

Κατεβάστε εδώ το αρχείο