ΦΕΚ 417/Α/12.04.2010 – Καθορισμός κριτηρίων για τον κατάλογο συνταγογραφουμένων φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA Φ80000/ΟΙΚ.8755/ 892/2010 417/Α/12.04.2010  Καθορισμός κριτηρίων για τον κατάλογο συνταγογραφουμένων φαρμάκων