ΦΕΚ 41/Α/01.03.2012 – Εφαρμοστικός Νόμος 4052

Νομοθετικό Κείμενο:  Εφαρμοστικός Νόμος 4052

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 41/Α/01.03.2012

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.
(Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Άρθρα 10-26)

id: 259

Κατεβάστε εδώ το αρχείο