ΦΕΚ 42/B/17.01.1980 – Καθορισμός Προδιαγραφών Παρασκευής & Ελέγχου Φαρμακευτικών Προϊόντων

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση A6/829/80

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 42/B/17.01.1980

Περί καθορισμού προδιαγραφών παρασκευής & ελέγχου φαρμακευτικών προϊόντων

id: 17

Κατεβάστε εδώ το αρχείο