ΦΕΚ 427/Β/25.02.2013 – Ποσοστό Έκπτωσης για εξόφληση χρεών ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 18579

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 427/Β/25.02.2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9425/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 188 Β’ 04/02/2013), περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας

id: 299

Κατεβάστε εδώ το αρχείο