ΦΕΚ 43/Β/15.01.2013 – Λίστα Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ. 4146

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 43/Β/15.01.2013

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β΄/2012) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28.2.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β΄/2012) “Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.12485/1481/6.6.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β΄/2012)»

id: 293

Κατεβάστε εδώ το αρχείο