ΦΕΚ 4617/Β/28.12.2017 – Νέος τρόπος υπολογισμού του νοσοκομειακού clawback

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.95830 4617/Β/28.12.2017 Τροποποίηση της αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2255) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017