ΦΕΚ 463/ΥΟΔΔ/26.09.2013 – Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Λίστας Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ. 88814
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 463/ΥΟΔΔ/26.09.2013

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες

id: 314

Κατεβάστε εδώ το αρχείο