ΦΕΚ 477/B/23.07.1992 – Μέσος Όρος Τριών Χαμηλότερων Τιμών της Ευρώπης

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση Α3/2718/92

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 477/B/23.07.1992

Τροποποίηση A.Δ. 14/89 (Μέσος όρος τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης)

id: 55

Κατεβάστε εδώ το αρχείο