ΦΕΚ 497/B/28.02.2012 – Κατάλογος Παθήσεων για Φάρμακα με Μειωμένη ή Μηδενική Συμμετοχή

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 497/B/28.02.2012

Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.
Η Υπουργική Απόφαση εξεδόθη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν. 4025/2011

id: 255Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο