ΦΕΚ 497/B/28.02.2012 – Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353 497/B/28.02.2012  Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.Η Υπουργική Απόφαση εξεδόθη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν. 4025/2011