ΦΕΚ 49/Β/05.02.1993 – Χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ 7/1536/1993 49/Β/05.02.1993 Χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων