ΦΕΚ 50/A/10.04.1997 – Προστασία του Aτόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Νομοθετικό Κείμενο:  Nόμος – 2472/97

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 50/A/10.04.1997

Προστασία του Aτόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσ. Χαρακτήρα (Οδηγία 95/46 του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου

id: 92

Κατεβάστε εδώ το αρχείο