ΦΕΚ 502/Β/07.07.1993 – Αγορανομική Διάταξη

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση Α3/1682/93

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 502/Β/07.07.1993

Τροποποίηση παραγράφου 2 άρθρου 439 Αγορανομικής διάταξης 14/89

id: 65

Κατεβάστε εδώ το αρχείο