ΦΕΚ 511/Β/29.04.2003 – Τρόπος και χρόνος υποβολής από τις επιχειρήσειςτων καταστάσεων για πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Υ6α/116328/2003 511/Β/29.04.2003 Τρόπος και χρόνος υποβολής από τις επιχειρήσειςτων καταστάσεων για πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων με ιατρική συνταγή