ΦΕΚ 51/A/27.02.1981 – Περί υποχρεωτικής πωλήσεως των φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 1132/1981 51/A/27.02.1981  Περί υποχρεωτικής πωλήσεως των φαρμάκων δια των φαρμακείων σε σταθερές λιανικές τιμές και άλλων τινών διατάξεων