ΦΕΚ 521/Β/29.04.2002 – Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  Θέμα
YA Δυ1δοικ39606/2002 521/Β/29.04.2002 Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων για το Δημόσιο και όλους τους φορείς