ΦΕΚ 53/Α/02.06.2015 Έκδοση Διαταγής Πληρωμής από Διοικητική Σύμβαση

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4329 53/Α/02.06.2015 Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις