ΦΕΚ 542/Β/01.03.2012 – Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΔΥΓ3(α)/Γ.Π./οικ. ΓΥ 152 542/Β/01.03.2012 Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)