ΦΕΚ 543/Τεύχος Υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων Διοίκησης φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα/31.12.2008 – Συγκρότηση Δ.Σ ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥ1δΓ.Π/οικ175080/08

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 543/Τεύχος Υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων Διοίκησης φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα/31.12.2008

Συγκρότηση Δ.Σ ΕΟΦ

id: 210

Κατεβάστε εδώ το αρχείο