ΦΕΚ 543/Β/01.03.2012 – Έγκριση Καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ 147

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 543/Β/01.03.2012

Έγκριση καταλόγων για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010

id: 255Β

Κατεβάστε εδώ το αρχείο