ΦΕΚ 543/Β/01.03.2012 – Έγκριση καταλόγων για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/ οικ. ΓΥ 147 543/Β/01.03.2012 Έγκριση καταλόγων για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010