ΦΕΚ 5448/Β/09.12.2020 – Φαρμακευτική δαπάνη Νοσοκομείων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Β1, Β2/οικ.79149 5448/Β/09.12.2020 Κατανομή ορίων έτους 2020 για τη φαρμακευτική δαπάνη των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ