ΦΕΚ 544/Β/01.03.2012 – Λίστα Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 544/Β/01.03.2012

Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης

id: 257

Κατεβάστε εδώ το αρχείο