ΦΕΚ 544/ΥΟΔΔ/23.7.2020 – 6η Τροποποίηση – Mέλη Επιτροπής Αξιολόγησης

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 43549 544/ΥΟΔΔ/23.7.2020 Τροποποίηση (6η) της υπ’ αρ. Α1β/Γ.Π.οικ:1105/09.01.2020 απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)»