ΦΕΚ 545/Β/24.03.2009 – Εξόφληση Τιμολογίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥ6α/οικ. 36932

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 545/Β/24.03.2009

Παρακράτηση 2% κατά την εξόφληση τιμολογίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας

id: 213Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο