ΦΕΚ 557/Β/29.04.2010 – Τροποποίηση της Α.Δ. 7/09 και αντικατάσταση άρθρου 2 της Α.Δ. 2/2010

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΑΔ 3/2010 557/Β/29.04.2010  Τροποποίηση της Α.Δ. 7/09 και αντικατάσταση άρθρου 2 της Α.Δ. 2/2010