ΦΕΚ 569/Β/30.04.2010 – Τροποποίηση της Α.Δ. 7/09 και Αντικατάσταση Άρθρου 2 της Α.Δ. 2/2010

Νομοθετικό Κείμενο:  Α.Δ. 3/2010

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 569/Β/30.04.2010

Τροποποίηση της Α.Δ. 7/09 και αντικατάσταση άρθρου 2 της Α.Δ. 2/2010

id: 227

Κατεβάστε εδώ το αρχείο