ΦΕΚ 572/B/07.03.2014 – Έγκριση του θετικού καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ. 21261
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 572/B/07.03.2014

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

id: 332

Κατεβάστε εδώ το αρχείο