ΦΕΚ 59/Β/24.01.2006 – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ ΔΥΓ3(α)/83657/2006 59/Β/24.01.2006  Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων- Άρθρο 152 (Κυρώσεις)