ΦΕΚ 59/Β/24.01.2006 – Περί εναρμονίσεως ελληνικής νομοθεσίας με κοινοτική για την παραγωγή και εμπορία φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ ΔΥΓ83657/2006 59/Β/24.01.2006   

Περί εναρμονίσεως ελληνικής νομοθεσίας με κοινοτική για την παραγωγή και εμπορία φαρμάκων