ΦΕΚ 607/B/07.10.1992 – Έσοδα ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση 1079647/8351-25/0016/92

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 607/B/07.10.1992

Διαδικασία είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων του EOΦ από τις ΔOY & διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων & λοιπών περιπτώσεων επιστροφών.

id: 60

Κατεβάστε εδώ το αρχείο