ΦΕΚ 607/Β/10.05.99 – Αναπροσαρμογή τέλους υποβολής ενστάσεως ενώπιον του ΔΕΣ/ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ Α7α/8637/1999 607/Β/10.05.99  Αναπροσαρμογή τέλους υποβολής ενστάσεως ενώπιον του ΔΕΣ ΕΟΦ