ΦΕΚ 623/Β/03.04.2009 – Κριτήρια Θετικού Καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αρ. 22622/09

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 623/Β/03.04.2009

Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση των κριτηρίων για τον προσδιορισμό και την κατάρτιση των θεραπευτικών ομάδων και την επιλογή των προς ένταξη φαρμακευτικών προϊόντων

id: 214

Κατεβάστε εδώ το αρχείο