ΦΕΚ 64/Α/14.03.2020 – Κατεπείγοντα μέτρα περιορισμού – COVID-19

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 64/Α/14.03.2020 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19