ΦΕΚ 64/Β/25.01.2007 – Κλινικές Μελέτες

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α 79602/07

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 64/Β/25.01.2007

Εναρμόνιση με Οδηγία ΕΚ 2005/28 για κατευθυντήριες γραμμές για ορθή κλινική πρακτική σε δοκιμαζόμενα φάρμακα

id: 197

Κατεβάστε εδώ το αρχείο