ΦΕΚ 66/Α/11.05.2010 – Προμήθειες Νοσοκομείων μέσω Διαγωνισμών

Νομοθετικό Κείμενο:  Ν. 3846/10

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 66/Α/11.05.2010

Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 3580/2007 σχετικά με προμήθειες Νοσοκομείων μέσω διαγωνισμών

id: 228

Κατεβάστε εδώ το αρχείο