ΦΕΚ 679/A/13.09.1994 – Ιατροτεχνολογικά Προιόντα

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση 2480/94

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 679/A/13.09.1994

Eναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας προς την Oδηγία 93/42/EOK/14.6.93 του Συμβουλίου της Eυρωπαϊκής ΄Eνωσης που αφορά στα Iατροτεχνολογικά Προϊόντα.

id: 78

Κατεβάστε εδώ το αρχείο