ΦΕΚ 69/21.02.2013 – Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Λίστας Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.15659

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 69/21.02.2013

Τροποποίηση της αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.60242/15−6−2010 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/15−6−2010) απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες

id: 297A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο