ΦΕΚ 692/Β/26.03.2013 – Θετικός Κατάλογος

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.29311

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 692/Β/26.03.2013

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

id: 302

Κατεβάστε εδώ το αρχείο