ΦΕΚ 69/Α/18.03.2023 – Νέος Νόμος Υπ. Υγείας: 5034/2023: Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» – Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες – Α1β/Γ.Π.οικ. 22384/13.04.2023

Sorry you have no rights to view this post!