ΦΕΚ 717/Β/16.04.2009 – Ταινία Γνησιότητας

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/ΓΠ35436

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 717/Β/16.04.2009

Τεχνικές προδιαγραφές ετικέτας γνησιότητας Ε.Ο.Φ.

id: 215

Κατεβάστε εδώ το αρχείο