ΦΕΚ 73/A/08.05.1992 – Οργάνωση – Λειτουργία και Αρμοδιότητες του Ανωτάτου Επιστημονικού Συμβουλίου

Νομοθετικό Κείμενο:  Προεδρικό Διάταγμα 153/92

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 73/A/08.05.1992

Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Ανωτάτου Επιστημονικού Συμβουλίου (A.E.ΣY).

id: 53

Κατεβάστε εδώ το αρχείο