ΦΕΚ 73/Α/24.03.2014 – Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας (διατάξεις αποζημίωσης)

Νομοθετικό Κείμενο: Νόμος 4249
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 73/Α/24.03.2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις
(Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 127)

id: 335

Κατεβάστε εδώ το αρχείο