ΦΕΚ 740/Β/26.03.2014 – Έγκριση του θετικού καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.22405
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 740/Β/26.03.2014

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ.1 εδάφιο α΄του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

id: 336

Κατεβάστε εδώ το αρχείο