ΦΕΚ 74/Α/19.05.2017 – Νόμος 4472/2017 (Μνημόνιο 4)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 74/Α/19.05.2017  

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 87. Διατάξεις για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 97. Καταργούμενες διατάξεις

  • η παρ. 1 περ. γ-δ καταργεί το άρθρο 13 του ΦΕΚ 64/Β/16.01.2014
  • η παρ. 1 περ. γ-δ καταργεί το ΦΕΚ 2243/Β/18.08.2014