ΦΕΚ 74/Υ.Ο.Δ.Δ./27.02.2015 – Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1α/οικ. 14112
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 74/Υ.Ο.Δ.Δ./27.02.2015

«Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

id: 371

Κατεβάστε εδώ το αρχείο